ОВЛАСТЯВАНЕ

Съживяване на общности дигитализация, финансова грамотност и динамично демократично обучение.

Нашата мисия

Мисията на фондация Edu Playground е да насърчава и подкрепя устойчивото развитие на местните общности и овластяването на хората чрез култура, образование и обучение, права на човека, демократични ценности и международно сътрудничество.

three people sitting in front of table laughing together
three people sitting in front of table laughing together

Дигитални решения

Помагаме на бизнесите чрез дигитални решения за аналогови проблеми

A MacBook with lines of code on its screen on a busy desk
A MacBook with lines of code on its screen on a busy desk

Осигуряваме финансово обучение

Насърчаваме международното сътрудничество и демократичните ценности

man standing in front of people sitting beside table with laptop computers
man standing in front of people sitting beside table with laptop computers
four people watching on white MacBook on top of glass-top table
four people watching on white MacBook on top of glass-top table

Настоящи проекти

Pixel

Основната цел на проекта е да се иновират културните и творчески индустрии (CCIs) в страните партньори, подкрепяйки създаването на бизнес, иновациите и растежа чрез използване на предимствата на блокчейн технологията и по-специално на NFT.

B-Skills

Въпреки необходимостта от базова грамотност по блокчейн, всъщност няма или има много малко образователни пътеки, насочени към възрастни учащи.

SEAL

Намиране на иновативни решения за МСП и организации/обучители за професионално образование и обучение за оценка и развитие на вътрешнопредприемачески умения и начин на мислене на служителите.

Основната цел на проекта е да популяризира менторството в сферата на културата и изкуствата като инструмент за социално включване на младите хора.

Match with Arts and Culture

Свържете се с нас