Нашите проекти

EATWISE

С проекта EATWISE партньорството си постави следните цели:

1. Повишаване на осведомеността за околната среда: Култивиране на разбирането на участниците за въздействието върху околната среда на избора на храни от междукултурна гледна точка.

2. Културен обмен и интеграция: Улесняване на споделените кулинарни преживявания, допринасящи за взаимното разбирателство, социалното сближаване и междукултурния диалог.

3. Приобщаваща общност: Създане на подкрепяща среда, в която местните младежи и мигранти съвместно изследват културното наследство чрез храна и се свързват чрез споделени кулинарни начинания.

Партньорите ще събират зелени междукултурни практики и рецепти чрез проучване със 120 мигранти. Констатациите ще бъдат представени в наръчника и готварската книга на EATWISE.

Ще обучим 30 младежки работници за насърчаване на устойчивостта и междукултурното разбирателство и ще разработим обучителен модул за бъдеща употреба.

Резултатите ще бъдат разпространени чрез 6 пилотни дейности (готварски семинари) и 12 мултипликационни събития. Ще бъдат разработени съвместна игра с карти и документален филм за по-широко разпространение.

Проектът е съфинансиран от ЕС по програма Еразъм+.
Номер на проекта: KA220-YOU-6BF591C6

Гласове на закона: Подкрепа за жени в малки общности

Проектът има за цел да подпомага жените в Област Пловдив чрез правна осведоменост. Създаваме платформа за промяна, подсилвайки гласовете, които често остават незабелязани, и се борим за по-силна общност, като развиваме ресурси за устойчиво въздействие.

Фокус групи с целевата група – жени от Област Пловдив, за да определим конкретните настоящи нужди.

Доклад за настоящите нужди на жените в Област Пловдив по правови въпроси, данни от фокус групата с адвокати, развитието на проекта – изготвената учебна програма, протичането на работилниците и резултатите от самотестуването, отзиви на участниците.

Фокус група с адвокати – за да използваме опита на юристи, работили по различни казуси.

Изготвяне на обучителни материали за два типа работилници – лице в лице и онлайн.

Изготвяне на обучителни материали за два типа работилници – лице в лице и онлайн.

Изготвяне на обучителни материали за самоподготовка и информативен сайт.

Вижте още: https://voicesofthelaw.eu/


Проектът е финансиран от Европейския съюз чрез Нидерландския Хелзинкски Комитет и Catalyst of Change.

Pixel

Основната цел на проекта е да се иновират културните и творчески индустрии (CCI) в страните партньори, като се подкрепя създаването на бизнес, иновациите и растежа чрез използване на предимствата на блокчейн технологията и по-специално на NFT (незаменяеми токени).

Вижте още: https://www.pixelprojecteu.com/


Проектът е съфинансиран от ЕС по програма „Еразъм+“.
Номер на проекта: 2023-1-IT01-KA210-VET-000157208

Match with Arts and Culture

Основната цел на проекта е да популяризира менторството в сферата на културата и изкуствата като инструмент за социално включване на младите хора. Идеята на проекта се основава на свързването на два мощни двигателя за промяна и интеграция на младите хора – менторството и културата.

Вижте още: https://matchwithartsandculture.eu/

Проектът е финансиран от ЕС по програма „Еразъм+“.
Номер на проекта: 2021-1-BG01-KA220-YOU-000029474

B-skills

Въпреки необходимостта от базова грамотност по блокчейн, всъщност няма или има много малко образователни пътеки, насочени към възрастни учащи. Блокчейн е сложна концепция за разбиране. Повечето курсове, фокусирани върху тази технология, са за ИТ специалисти и разработчици на софтуер.

Вижте още: https://www.bskills.eu/

Проектът е съфинансиран от ЕС по програма „Еразъм+“.
Номер на проекта: 2021-1-IT02-KA220-ADU-000033410

SEAL

Намиране на иновативни решения за МСП и организации/обучители за професионално образование и обучение за оценка и развитие на вътрешнопредприемачески умения и начин на мислене на служителите.