Опознайте ни

Създаването на фондацията е предшествано от основаването на галерия PLOVEDIV, превърнала се в магнит за младежко изкуство и изкуство със социални послания в сърцето на творчески квартал Капана в град Пловдив. Създадена през 2014 г., галерията вече се e превърна в основно място за осъществяване на дейността на фондацията и постигане на нейната мисия.

Екипът ни има дългогодишен опит в образованието на младежи и възрастни, хора в неравностойно положение и бизнеси. Част от работата ни е пренасочена в дигиталната ни агенция БРЕЙN!

person holding ballpoint pen writing on notebook
person holding ballpoint pen writing on notebook

Нашата мисия

Мисията на фондация Edu Playground е да насърчава и подкрепя устойчивото развитие на местните общности и овластяването на хората чрез култура, образование и обучение, права на човека, демократични ценности и международно сътрудничество. Фондацията е ориентирана към достъпа до социални права на младите хора и се бори срещу дискриминацията, насилието, ксенофобията и изключването с помощта на изкуството.

Нашата визия

Нашата визия включва жизнен свят, в който всеки индивид процъфтява в общество, обогатено с културно многообразие, възможности за образование и свободно изразяване на идеи. Стремим се да създаваме среди, в които личното израстване и овластяването не са просто идеали, а ежедневни реалности, насърчавани чрез трансформиращата сила на изкуството, технологиите и приобщаването.

selective focus photography of woman and man using MacBook Pro on table
selective focus photography of woman and man using MacBook Pro on table

Нашият екип

Ние сме педагози, артисти, активисти и мислители, всички посветени на култивирането на плодородна почва за растеж на общността и личното развитие.

И нека ви кажем нещо, което никой не си позволява в сериозния свят на неправителствените организации – много сме готини.

Симеон Тодоров

Основател / Изпълнителен директор

Даниел Кирев

Основател / Мениджър проекти

Христо Дяконов

Основател