Срещнахме се в Пловдив за Международната среща по проекта „Eatwise“!

5/8/20241 мин четене

🗓️ Дати: 7-8 май 2024 г.
📍 Място: Пловдив, България

С партньори от Италия, Литва, Португалия, Румъния и Турция ще обединим усилия за постигане на значими промени в областта на храненето и околната среда. Проектът „Eatwise“ цели:

1️⃣ Повишаване на екологичната осведоменост: Развиваме разбирането на участниците за въздействието на избора на храна върху околната среда, като включваме междукултурна перспектива.

2️⃣ Културен обмен и интеграция: Подпомагаме споделените кулинарни преживявания, които допринасят за взаимно разбирателство, социално единство и междукултурен диалог.

3️⃣ Инклузивна общност: Създаваме подкрепяща среда, където местната младеж и мигранти заедно изследват културното наследство чрез храната и се свързват чрез общи кулинарни начинания.

🔗 Следете за актуализации и повече информация!