Pixel, Бюлетин 1

5/22/20241 мин четене

Първият ни бюлетин, свързан с проекта Pixel, вече е факт. Можете да го прегледате тук.

Финансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са само на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или Agenzia nazionale Erasmus+ INAPP. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган могат да носят отговорност за тях.
Project n. 2023-1-IT01-KA210-VET-000157208