Проект „Eatwise“: Разнообразие и устойчивост в кухнята

6/26/20241 мин четене

Фондация „Еду Плейграунд“ се радва да сподели за напредъка на проекта „Eatwise“, финансиран от Европейския съюз по програма „Еразъм+“, чиято основна цел е да изследва как мигрантите съхраняват и адаптират своите кулинарни традиции в държавите, в които са се преместили.

Интервюта и въпросници
В рамките на проекта проведохме интервюта и изпратихме въпросници до хора от Сирия, Турция и Украйна, за да разберем повече за техните традиционни кухни и как те са се променили след пристигането им в България. Ето някои от въпросите, които зададохме:

  1. Как бихте описали кухнята във вашата страна на произход (средиземноморска, лека, тежка, месна)?

  2. От пристигането ви тук как се промениха вашите традиционни рецепти (напр. използване на нови съставки, коригиране, изпускане на съставки)? Смятате ли, че животът в България е повлиял на начина ви на готвене?

  3. Какви са някои трудности, с които може да се сблъскате, когато приготвяте храна тук (напр. не намирате съставки)?

  4. Кои са вашите топ 3 ястия от вашата страна на произход?

  5. Кои са вашите топ 3 ястия от тази страна?


Промените в традиционните рецепти
Много от участниците споделиха, че са се сблъскали с необходимостта да адаптират своите рецепти, използвайки местни съставки или заместители на труднодостъпните продукти от родината им. Например, някои сирийски ястия са били променени с български подправки, а турски специалитети са се приспособили към наличните на местния пазар зеленчуци.

Предизвикателства и нови открития
Участниците също така разказаха за предизвикателствата, свързани с намирането на специфични съставки и как това ги е подтикнало да проявят креативност в кухнята. Мнозина откриха, че животът в България им е дал нови перспективи и идеи за готвене, което е обогатило както тяхната кухня, така и кулинарния пейзаж на страната.

Фокус групи и наръчник за устойчивост
В следващите етапи на проекта ще организираме фокус групи с някои от участниците, за да разгледаме в дълбочина как те успяват устойчиво да съхранят своите кулинарни традиции. На база на тези данни, ние ще разработим наръчник за устойчивост, който ще съдържа полезни съвети и стратегии.

Книга с рецепти
Като цел на проекта, консорциумът от международни партньорим в който е фондация „Еду Плейграунд“, ще издаде наръчник за устойчивост и книга с рецепти, включваща ястия от различни страни. Тази книга ще бъде не само сборник от рецепти, но и културен мост, който ще съчетава истории и традиции.

Как да се свържете с нас
Ако искате да участвате в проекта „Eatwise“ и да споделите своите кулинарни традиции, моля свържете се с нас чрез контактната форма.

Този проект е финансиран от програма Еразъм+ на Европейската комисия. Тази публикация отразява само гледните точки на партньорите по проекта и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в нея.