Резултати от проекта Match with Arts & Culture

2/13/20241 мин четене

В рамките на дългосрочния проект Match with Arts and Culture, фондация „Еду плейграунд“ участва в разработването на единствена по рода си методология за културно менторство. Тази методология, която вече е достъпна на български език, обхваща следните ключови компоненти:

Наръчник за осъщестяване на програма за културно менторство;
Насоки за обучение на ментори в програма за културно менторство.

Наборът от материали е особено полезен за различни организации и институции, включително:
Културни организации и институции;
Неправителствени организации;
Корпорации и частни бизнеси, които желаят да внедрят политики за социална отговорност;
Публични институции, които проявяват интерес към създаването на менторски програми, използващи изкуството и културата като средство за социално включване.

Наръчникът предлага детайлна информация за основните етапи, които една организация трябва да премине, за да разработи успешна програма за културно менторство, включително:
Определяне на менторството и неговата стойност;
Разбирането на културното менторство като двупосочен процес;
Създаване на менторска програма;
Избор и ангажиране на участници;
Съпоставяне на ментори с менторирани;
Управление на менторския процес;
Оценка на успеха на програмата.

Насоките за обучение на ментори са съществена част от методологията и включват аспекти като целите на менторството, ролите и отговорностите на менторите, основите на успешната менторска взаимоотношения, установяване на граници и други важни теми.

За достъп до документацията, моля, използвайте следните линкове:
Наръчник за осъщестяване на програма за културно менторство
Насоки за обучение на ментори в програма за културно менторство


Match with Arts аnd Culture се реализира от фондация „Еду плейграунд“ с финансовата подкрепа на програма „Еразъм+” на Европейската комисия. Публикацията отразява единствено гледната точка на финдацията и нейните партньори. Европейската комисия не носи отговорност за нейното съдържание.